TADY JSTETopování & FIM

Topování & FIM


napsáno Nebula Haze


Table of Contents

Úvod: Stříhání Konopí pro Lepší Strukturu

Topování vs FIM

Tipy pro Topování & FIM

Jak Správně Topovat

Jak Správně na FIM


 

Stříhání Konopí Kvůli Lepší Struktuře: Topování & FIM

Topování a FIM jsou dvě techniky trénování rostlin konopí, které zahrnujítwo cannabis plant training techniques that involve "šmikání" nebo zastřihnutí části vyrostlého vršku. Tyto techniky jsou navrženy tak, aby vám daly volnou cestu k dosažení lepšího tvaru rostliny (kvůli lepšímu využití dostupného světla), vytvoření více větví a dosažení lepší sklizně.

Topování: Ustřihněte rostlinu mezi spojy

FIM: Ucvakněte nejčerstvější růst (ale ne mezi uzly)

Topping vs FIMing a cannabis plant

Všechny techniky trénování konopí jsou vymyšlené tak, aby pomohly pěstitelům dostat požadovaný tvar rostliny a s tím spojenou větší úrodu bez změny jiných pěstitelských podmínek. Například, rostlina konopí neroste přirozeně způsobem, který by plně využil potenciál umělých pěstebních světel - spousta světla je vyplýtvána když je rostlině dovoleno růst přirozeně bez tréningu.

Právě proto, techniky trénování rostlin konopí (jako topování a fim) jsou zvláště efektivní při zvyšování výnosu u vnitřních pěstebních podmínek. Topování a FIM jsou sice velmi podobné navzájem v tom, že vytvářejí více keřovité rostliny s extra větvemi, ale jsou mezi nimi určité rozdíly.

Všimněte si, že tyto rostliny mají více hlavních větví namísto jedné - to je právě díky topování a FIM

Hodně tlustých větví pomocí ScrOG

Poznámka: Nešťastné pojmenování "FIM" znamená "F*ck I Missed," a odkazuje na pěstitele, které nedopatřením odcvakl vrchní růst namísto celého odcvaknutí růstu mezi novými větvemi. FIM se stala známou technikou samo o sobě, protože má trošku jiné důsledky než topování (zotavovací čas, počet větví vyprodukovaných v jednom řezu, atd.).

Podívejte se na přirozený tvar "Vánočního stromku" (vysoký/hubený) vs rostlina která byla FIMnuta nebo topována

V příkladu nahoře rostlina vlevo byla ponechána přirozenému růstu, což má za důsledek klasický tvar "Vánočního stromku", který není příliš vhodný pro vnitřní pěstební světla. Rostlina vpravo byla topována nebo FIMnuta jako sazenice. To změnilo dominantnost hlavního stonku a rostlina začala vytvářet několik hlavních větví.

V případě topování i FIM, výrostky které se stanou novými hlavními větvemi jsou přítomny. Jen se stanou většími a hlavními, protože topování a FIM změní symetrii rostliny a vystaví tyto výběžky novému světlu a vzduchu. Namísto soustředění se jen na jednu hlavní větev, rostlina se začne cílit na několik malých větví které se stanou větvemi/stonky.

What is a "node" on a marijuana plant? It's a set of growth tips, almost always nestled in the elbow of 2 fan leaves

Topování & FIM zahrnují Odstranění nebo Poškození Svrchního Růstu - To Odkrývá Skrytý Růst a Dává Rostlině Signál, aby Do Něj Vkládala Energii

 Poškozením hlavního stonku, topování a FIM pomůže rostlině, aby vynaložila energii na růst mnoha stonku namísto soustředění se jen na jeden.

Tyto malé výrustkové uzly jsou schované pod listy, takže se nemůžou nikdy přetvořit na hlavní větve

Nižší spoje se stanou novými větvemi jakmile jsou vystaveny světlu a vzduchu, ale vyvinou se mnohem rychleji když je dominantnost hlavní větve změněna topováním nebo FIMnutím

Tyto spoje se stanou větvemi když se vystaví novému světlu a vzduchu

Všimněte si jak tyto výrustky se začaly rozvíjet a zvedat jakmile je rostlina topována nebo FIMnuta (velké listy byly odstraněny, takže můžete vidět nové větve více snadno)

Nové větve se objeví na výrustcích

Topování vs FIM

Topování

  • Odstraňuje vršek rostliny přímo ve stonku mezi uzly
  • Vytváří dva hlavní stonky na vrcholku rostliny a LST může být použito k vytvoření ještě více   
  • Nové větve jsou rovnoměrně rozmístěné (vyrostlé ve stejném místě)
  • Narozdíl od FIM, topování může být použito k redukci výšky rostliny ve vegetační fázi
  • Více stresující než FIM - zabere vegetativním rostlinám více času na zotavení

Další extra stonek vyroste z vršku spoje kde učiníte řez. Toto video ukazuje celý proces topování, v časozběrném pohledu, znázorňujíce jak topování vypadá v 10-14 dnech. Spodní růst se také začíná vytahovat a může vytvářet ještě více hlavních stonků.

Zde je video které ukazuje jak rostlina vypadá po topování (časový-sběr po 2 týdny)

FIM

  • Odstraníte vrchní růst, ale neřežete skrze stonek
  • Vytvoří 2-4 hlavní stonky na vrcholku rostliny, a LST můžete použít pro vytvoření více 
  • Nové větve nejsou rovnoměrně rozmístěné
  • Nezmění výšku rostliny
  • Nestresuje rostlinu tolik jako topování, takže se rostlina zotaví mnohem dříve

Tyto rostliny bylo FIMovány brzy ve vegtetativní fázi

Take a peek at LST'ed plants through the "secret window" of your grow tent

V každém případě, Ať už topujete nebo děláte FIM, budete mít širší, keřovitější rostlinu která neroste pouzte s jednou hlavní větví ve tvaru Vánočního stromku

S pomocí Topování nebo FIM, můžete docílit rostlin jako je tato...

Trained cannabis plants like this one make better use of indoor grow lights

...Na stejném vertikálním prostoru jako je tato rostlina

Only one big main cola

Někteří pěstitelé budou používat několika fázové topování nebo FIM pro produkci rostlin konopí s mnoha hlavními větvemi. Některé techniky jdou do takového extrému, jako například manifolding (někdy také nazýváno jako "main-linování") je technika která využívá několika násobné topování aby vytvořila "rozdvojky".

Důležité: Nedělejte Topování nebo FIM Příliš Brzy!

S oběma metodami Topování a FIM, odstraníte růst na vrcholku hlavního stonku mladé rostliny konopí, což způsobí, že se rostlina nebude soustředit na jeden hlavní stonek (jako Vánoční strom) a místo toho vytvoří několik větví obložených palicemi (vyroste více do keřovitého tvaru).

Pokud uděláte Top nebo FIM příliš brzy, bude mít rostlina nesnadné zotavování. Může se to zdát jako dobrý nápad, ale získáte nejlepší výsledek a nejrychlejší zotavení když počkáte až bude mít rostlina 3-5 vertikálních větví.

Počkejte Dokud Nebude Mít Rostlina Alespoň 3-5+ Rozvětvení - Topování nebo FIMování Příliš Mladé Sazenice Dramaticky Sníží Růst. Pokud Počkáte Ještě Chvíli, Zotavení Bude Mnohem Rychlejší.

 Pěstitelé používají přirozenou reakci na FIM/topocání aby vyprodukovali kratší keřovité rostliny s několika hlavními větvemi. Poté co se rostlina přepne do fáze květu, široké rozšíření větví dovolí rostlině efektivní využití vnitřních světel pro produkci co možná největšího výnosu.

Ať už zvolíte kteroukoli z těchto metod, dosáhnete nejlepšího výsledku když je rostlina mladá, obvykle když má okolo 3-5 zformovaných pater.

Tyto mladé rostliny konopí jsou téměř připraveny k topování nebo FIMování

These young cannabis plants are ready to be topped or FIMed

Skvělé výsledky jsou dosaženy zlomením tendence rostliny vyvíjet jen jednu hlavní větev když je rostlina stále ještě malá, protože dokážete aranžovat několikanásobně větší počet hlavních větví s postupným vývinem rostliny, namísto potýkání se s rostlinou ve tvaru Vánočního stromku.

Můžete také topovat nebo FIMnout rostlinu později ve vegetační fázi, ale budete mít dlouhý hlavní stonek, dávajíce vám menší možnost přizpůsobení stonků tak jak potřebujete.

It's a good idea to top or FIM earlier for the most flexible colas.This cannabis plant is almost too big to top or FIM.

Poté co je vaše rostlina topována nebo FIMnuta, bude potřebovat strávit nějaký čas na regeneraci ve vegetační fázi, a to je přesně to období které způsobí, že rostlina se raději 'vyplní' namísto aby rostla vyšší, což je často požadováno indoorovými pěstiteli.

Tato rostlina byla trénována pro ~2 počty hlavních stonků během vegetační fáze

FIMing and topping should only be used in the vegetative stage

Nedělejte Topování nebo FIM ve Fázi Kvetení; Je Příliš Pozdě!

Technika Topování a FIM by měla být prováděna jen během vegetativní fáze růstu! Vlastně ve skutečnosti, jakákoliv technika trénování zahrnujíce řezání nebo poškozování vaší rostliny by měla být prováděna jen ve vegetativní fázi růstu rostliny konopí a nidy behěm fáze květu/formování palic,

Ve fázi květu, jen mírné tecniky trénování jako je LST nebo ohýbání by měly být používány ke změně tvaru rostliny.

Rostlina s mnoha větvemi by měla být docílena jen když ji trénujete od brzké fáze růstu

Tyto trénované rostliny konopí mají několik hlavních stonků

 Rostliny konopí jsou mnohem méně formovatelné ve fázi květu, a už neprodukují žádný vegetativní růst (produkce nových stonků nebo větví).

Pokud sledujete rostlinu ve fázi květu, uvidíte, že už neroste nebo neprodukuje růst nových uzlů. Jen se "soustředí" na tvoření palic. Topování a FIM v tomto bodě neudělá žádnou dobrotu. Poškození rostliny ve fázi květu téměř s jitotou způsobí velkou redukci vaší konečné sklizně.

One plant with many colas thanks to LST training

Když jsou rostliny ve fázi květu, většina růstové struktury již byla vytvořena a vy se v podstatě snažíte aby bylo co nejlepší a nevyrostla do tvaru který nechcete.

Co když je moje rostlina příliš už vysoká ve fázi květu?

Pokud je rostlina příliš vysoká a ve stádiu kvetení pro váše nastavení vnitřního pěstování, musíte provést okamžitou akci abyste jí zamezili ještě vyrůst.

Mým návrhem je použít ohýbání (LST) na vaší rostlině, abyste mohli kontrolovat nějaký dálší případný růst.

Jakmile je kvetení přímo podstoupeno (po úvodním rozrůstáním/roztažením ve květu), rostlina už více neporoste, takže si můžete oddychnout až do sklizně.

 

Jak Můžete Říci, že Vaše Rostlina Rozdělí Energii Do Více Větví?

Jak je zde ukázáno, spoje na konopí se zvětší (v základně) poté co je rostlina topována

Téměř okamžitě po topování nebo FIMování, spoje u každé větve začnou být zvětšené u stonku.

Tyto zmohutnělé spoje ukazují že vaše rostlina konopí rozděluje energii více rovnoměrným způsobem skrze celou rostlinu.

Jakmile uvidíte na vaší rostlině že tyto spoje posiluje, znamená to, že posiluje vlastně "vnitřní systém" stonku, takže je jednodušší transportovat živiny a další stavební prvky. To způsobuje rychlejší růst, silnější stonky a zvýšený výnos pro každou zapojené rozvětvení.

Ztloušťování, které nastává u stonku je jedním signálem, že rostlina rozděluje energii do nových větví (kde předtím dávala většinu energie jen hlavnímu stonku).

Stonek nabyde na objemu zbývajících větví po topování

Jak pokračuje čas, nejvíce používané stonky se stanou tak širokými, že jsou skoro jako kmen stromu.

Základ stonku ztlouštěl poté co byl FIMován

 


 

Topování Vaší Rostliny Konopí

Když topujete vaši rostlinu konopí, odříznete pryč vrchní výrustek spojů rostliny , čímž redukujete okamžitě výšku. To může být  obzvláště výhodné pokud jste nechali svou rostlinu přiliš vysokou. Topování také zvyšuje počet hlavních větví, což vám může přinést více palic při sklizni

Nikdy netopujte rostlinu konopí ve fázi Květu!

Topování Konopí: Jak topovat vaši rostlinu konopí v diagramu

Když topujete vaši rostlinu konopí, je nejlepší to dělát to když je  rostlina mladá a má okolo 5 pater (listových pater) celkem.

"Topování" rostliny znamená uříznout nejnovější uzel růstu v hlavním stonku na vaší rostlině konopí.

Jak topovat konopí - pohyblivý gif návod krok-za-krokem

Dobré místo kde topovat je přímo nad listy nad dalším spojem. Jinými slovy, uříznout stonek pávě nad jeho dalším spojem pro listy.

To způsobí vaší rostlině přerozdělení její energie do dvou nových hlavních větví, jak je vyobrazeno dvěma žlutými tečkami v obrázku nahoře.

14-day Timelapse Video of a Cannabis Plant's Recover After Being Topped

Tyto dvě nové větve do V mohou být snadno ohnuty kvůli rozšíření. Můžete topovat tyto dvě nové větve do nových o pár týdnů později a budete mít celkem 4 hlavní větve. To může být dokonce zdvojnásobeno pro produkci 8 větví celkem z jedné jediné "rozdvojky." Naučte se více o manifoldingu konopí.

Jinou výhodou topování je jak má po něm rostlina sklony růst více keřovitě, rozšiřujíc svoji energii mnohem více rovnoměrně do celé rostliny.

Často se spodní větve zvednou aby se staly hlavnějšími . To je především reálné když zkombinujete Topování sLST abyste otevřeli rostlinu tak, že spodní větve dostanou více světla.

Malá topovaná rostlina konopí na den sklizně

Malá topovaná rostlina konopí při dni sklizně - pohled ze strany takže můžete vidět jak bylo použito LST

Pokud jste vypěstovali příliš vysokou rostlinu konopí, je možné ji topovat ve vegetativní fázi dole u spoje, po který chcete zredukovat její výšku, ale pamatujte, že veškerý čas který strávila růstem je ztracen. Proto abyste získali co nejohebnější větve, zkuste topovat nebo dělat FIM v brzkých fázích růstu

Pokud jste stále ve vegetativní fázi (netvoření palic) a rostliny vyrůstají příliš vysoké, můžete rostlinu topnout okamžitě pro redukci výšky tak jak potřebujete. Čas strávený růstem tohoto růstu navíc bude ztracen, což může přidat čas  vegetační fázi.

Topněte zde pro zkrácení rostliny

Pokud budete chtít topovat několikanásobně, mohlo by vás zajímat main-linování (creating vytvoření rozdělení - technika tréningu rostliny konopí).

 


 

FIMování Vaší Rostliny Konopí

FIMnutí je všeobecně pro rostlinu méně traumatické než Topování. FIM jen nepatrně zpomalí růst a může stimulovat rostlinu pro růst až 4 hlavních větví při jediném zaštípnutí (namísto 2 jako při topování). 

FIM nevytvoří symetrické větve jako topování. 

S FIMováním, 4 nové větve jsou vytvořeny nerovnoměrně rozmístěné a nejsou napojené na stonek přesně ve stejném bodě. To nemusí vadit některým pěstitelům, ale je dobré to vědět když používáte techniku jako main-linování kde je důležité mít spoje rozdvojené ve stejném místě na stonku.

Nikdy neprovádějte FIM na Konopí ve Fázi Květu!

FIMnutí vaší rostliny konopí vytvoří až 4 hlavní stonky současně

Více O FIMování (Zaštípnutí) Vaší Rostliny Konopí

Poznámka: FIM (naneštěstí) znamená "F*ck I Missed" odkazujíce na skutečnosti, že je to velmi podobné topování vaší rostliny, jen vezmete při zaštípnutí asi o 20% méně

Při FIMnutí, nemusíte vždy dostat tak stálý výsledek jako při topování. Pokud neucvaknete vrchní růst správně, můžete mít jen 2 nebo 3 hlavní větve namísto 4.

Tyto 4 větve také nemusí vyrůst tak rovnoměrně jako 2 vrcholky které získáte s topováním. Ovšem pokud topnete vaši rostlinu dvakrát, dostanete 4 hlavní stonky stejně jako s FIMováním, ale budete mít obecně více souměrné výsledky. Ale topování také zpomalí růst výrazněji než FIM, takže rozhodnutí kterou metodu zvolíte závisí na vás a vaší situaci.

Vše co potřebujete je uštípnout nejvrchnější růst

Odcvakněte vrchní růst mladé rostliny konopí pro FIM

Je nejlepší FIMovat rostlinu když má přibližně 3 patra. Zatímco můžete FIMovat i vyšší rostlinu, dostanete pak dlouhý hlavní a vaše nové větve nebudou tak přizpůsobivé jako větve při FIMování mladé rostliny konopí.

FIMování starší rostliny vás zanechá s  jedním hlavním dlouhým stonkem, ale nižší výběžky začínají růst více vzhůru

FIMování vyšší rostliny znamená že budete mít jeden dlouhý hlavní stonek

FIMování učiněné později vyústí s jedním dlouhým hlavním stonkem vaší rostliny konopí

FIMování bývá někdy  označováno jako "zaštípnutí" vrcholku rostliny . K FIMnutí rostliny, jednoduše ucvaknete jen nejnovější růst nebo uříznete jen vrcholky nejnovějšího růstu pryč, s tím, že tam zanecháte malý zbytek.

FIM znamená, že rostlina začne růst velmi keřovitě, a ostatní větve budou posíleny, stejně jako u topování.

FIMnutí ztěží zpomalí růst, jelikož jen velmi malá část rostliny je odstraněna.

Někteří lidé prostě odstraní vrchní růst, zanechávajíce asi 20%, namísto pinching

Cannabis FIM example

Namísto zaříznutí rostliny, což někdy nechtěně skončí topováním, mnoho pěstitelů raději zvolí ucvaknutí vrcholku rostliny, bez toho aby odstranili jakoukoliv část listů.

Buďtě varováni, když FIMujete vaši rostlinu, svrchní růst na  rostlině bude vypadat prapodivně během růstu. To je naprosto normální.

Zvláštní růst konopí po FIMování

 


 

Topování i FIMing jsou obojí dobré volby, a záleží především na tom, čeho chcete docílit!

 


 

Skočte na...

Více Technik Tréningu Rostlin!

LST (nízko stresový tréning)

Super kropování

Jak dlouho trvá růst konopí?

 


 

 

Prohledejte PestujteJednoduse.cz

Vyberte Správnou Odrůdu & Požadované Lékařské Vlastnosti
Vyberte Správnou Odrůdu & Lékařské Vlastnosti

 TOPlist