Tady jsteNedostatek Fosforu

Nedostatek Fosforu


Problém: Fosfor (P) používá rostlina konopí ve všech fázích růstu. Je jednou ze 3 hlavních živin (N-P-K) uváděných na obalech většiny lahví s živinami, a fosfor reprezentuje druhou pozici v pořadí. 

Fosfor je potřebný pro celkové zdraví rostlin konopí, ale především důležitý pro zdravé kořeny a také pro produkci květů. Fosfor je také potřebný pro to, aby probíhala fotosyntéza v listech rostliny, což znamená, že nedostatek fosforu způsobuje nedostatečné využití energie ze světla.

Rostlina konopí miluje fosfor a je nepravděpodobné, že by konopí dostalo příliš mnoho fosforu při používání standartních živin určených pro květ.

Nedostatek fosforu ve vegetační fázi se obvykle projeví na spodní části rostliny na nejstarších listech, a bude se nadále projevovat směrem výše pokud rostlinu neohlídáte.

This marijuana plant leaves are showing signs of a phosphorus deficiency

Rostlina konopí, která trpí nedostatkem fosforu ve vegetační fázi může mít pomalejší růst a bude více náchylná k problémům s kořeny a jiným rostlinným problémům. Nové listy mohou být menší než normálně a mohou vypadad zkrouceně nebo zabržděné v růstu.

Když je přitomno málo fosforu, pak nížší (nejstarší) listy se někdy zbarví do tmavě zelené, občas s modrým nebo bronzovým nádechem, a mohou se zúžit nebo stočit dolů předtím než zešednou, zbronzovatí nebo zfialový na některých místech. Někdy stonky listů změní barvu na červeno nebo fialovo, obvykleSometimes the stems of the affected leaves will turn bright red or purplish, obvykle odspodu.

This cannabis leaf is showing the final fatal signs of a phosphorus deficiency

Nedostatek fosforu se obvykle projevuje některým nebo vícero symptomy:

 • nižší /starší listy tmavnou (někdy tmavě zeleně, modře nebo do šedé barvy)
 • spodnější listy nabýt na tloušťce a začít bronzovatět, fialovět nebo mít hnědé skvrny
 • listy se začnou stáčet/nebo se zkroutí dolů
 • zasažené listy eventuelně zežloutnou v místech, kde nejsou zasaženy skvrnami
 • stonky mohou být červené nebo fialové, začínajíc od spodu, ale ne vždy a navíc některé rostliny mají běžně červené nebo fialové stonky
 • nový růst může být zpomalený nebo zakroucený
 • rostlina může růst mnohem pomaleji, nebo být náchylnější k problémům jako je plíseň, problémy s kořeny nebo škůdci
 • kořeny mohou růst pomalu nebo být náchylné na hnilobu
 • ve fázi květu budou listy poblíž palic nebo přímo pod světly nejvíce zasaženy, a budou obvykle vykazovat červené nebo fialové plochy, zatímco se zbytky listů zabarví dožluta nebo vyblednou
 • růst palic a koncové výnosy mohou být podprůměrné, především když fosfor chybí v brzkém nebo středním stádiu kvetení, a odbarví většinu listů poblíž hlavních větví
 • opylené samičí rostliny při nedostatku fosforu mohou vytvářet nevyvinutá semena
 • nedostatek fosforu se může někdy objevit když jsou příliš nízké teploty, protože pro rostlinu je náročnější využít fosfor při nižších teplotách

Cannabis phosphorus deficiency in vegetative stage - Brown splotches, dark bluish color, curling and affected parts of the leaf turn yellow.

Někdy můžete mít nedostatečnost fosforu a stonky nebudou červené ani fialové.

Cannabis phosphorus deficiency in vegetative stage - First lower leaves turn dark, then get brown or bronze spots, stems may turn red or purple starting from underneath, leaves curl and twist downwards and eventually turn yellow.

List níže na obrázku změnil barvu na tmavozelenou a bronzovou, s modrým nádechem. List pak začal mít skvrny "nedostatku fosforu" tam kde na něj svítilo světlo. Pak se začal stáčet dolů a začal žloutnout.

Povšimněte si, že stonky nebo žíly se nezbarvily dofialova na tomto listu, krom těch částí, které byly zasaženy nedostatečností fosforu.

Cannabis phosphorus deficiency in vegetative stage - First lower leaves turn dark, then get brown or bronzy spots, leaves curl downwards and will eventually turn yellow.

Běžný "symptom" nedostatku fosforu jsou červené nebo fialové stonky. Je důležité pamatovat, že některé odrůdy mají přirozeně červené nebo fialové stonky i když jsou jejich všechny živinové požadavky splněny, takže červené nebo fialové stonky nejsou symptomem s kterým byste se měli přespříliš strachovat. 

Nezaměňujte přirozené červeno-fialově zabarvené stonky za nedostatečnost fosforu!

Když si povšimnete, že se stonky zabarvují do červena nebo fialova a zabarvení začíná odspodu, může to být signál nedostatku fosforu jen pokud jsou s ním i další symptomy. Pokud je jediný symptom na rostlině červený nebo fialový stonek, a nevidíte dašlí znaky ploch nebo nezdravých listů, pak červené nebo fialové stonky budou pravděpodobně způsobeny genetikou vaší rostliny, nemusíte se ničeho obávat.

Zdravý fialový stonek na této rostlině konopí je fialový díky genetice a ne kvůli nedostatku fosforu

Ve fázi květu se nedostatek fosforu u konopí projevuje obvykle poblíž palic, které jsou velmi blízko přímému světlu.

To je z důvodu, že fosfor je hojně využíván rostlinou konopí v květu kvůli produkci palic, a je to zásadní komponent pro fotosyntézu (mění světlo na energii pro rostlinu). 


Nedostatek fosforu je nejčastější právě během fáze květu u rostlin pod velmi jasným světlem, a konopí konstantně používá fosfor při procesu tvorby palic a přeměně energie ze světla. Nedostatek fosforu se pravděpodobně ani neprojeví při podmínkách slabého osvětlení.

V případě nedostatku fosforu ve fázi kvetení, listy které nebudou na přímém slunci obvykle zůstávají zelené. Listy přímo pod světlem a nejblíže k palicícm se napřed zbarví do červené nebo žluté.

Některé odrůdy konopí vyžadují mnohem více fosforu než jiné, nebo mohou být více náchylné k jeho nedostatkům, a můžete mít vícero rostlin v naprosto stejném prostředí a jen některé budou vykazovat znaky nedostatku fosforu.

Řešení pro Nedostatečnost Fosforu u Rostlin Konopí

1.) Upravte pH na Správnou Hodnotu

Vaše rostlina konopí může vykazovat nedostatky fosforu pokud pH při kořenové oblasti nebude ve správném rozsahu. Když je nesrpávné pH v oblasti kořenů, ty pak nejsou schopny vstřebávat určité živiny, například tedy i fosfor. Tudíž prvním krokem je zajistit správné pH pro vaše pěstební médium. Zjistěte více o pH a konopí

Fosfor se nejlépe vstřebává konopím v půdě s pH 6.2 - 7.0. A v hydroponickém systému je fosfor nejlépe vstřebáván při pH 5.5 - 6.2. Pokud věříte, že máte nedostatečnost fosforu, pak je důležité zkontrolovat pH kořenové oblasti, abyste se ujistili, že pH není příliš vysoké nebo příliš nízké.

Pokud podezříváte vaši rostlinu konopí na nedostatečnost fosforu, propláchtněte váš systém čistou, pH upravenou vodou, která bude obsahovat běžnou dávku konopí-přátelských živin které budou obsahovat i fosfor. To by mělo usadit jakékoliv usazené soli, které mohou ovlivňovat vstřebávání fosforu a pomůže to vyrovant úroveň pH na správnou hodnotu.

 • V půdě, fosfor je nejlépe absorbován v kořenech, když je pH 6.2 - 7.0 (v půdě je obecně doporučováno udržovat pH mezi 6.0 - 7.0, ale fosfor se specificky a nejlépe vstřebává nad 6.2 pod 7.0)
   
 • hydru, fosfor je nejlépe vstřebáván kořeny v rozsahu pH 5.5 - 6.2 (v hydroponii je obecně doporučováno udržovat pH mezi 5.5 - 6.5, ale fosfor je specificky nejlépe vstřebáván pod 6.2)

 

2.) Starejte se Správně o Kořeny

Mokrá půda, nebo přelévání může spustit nedostatečnost fosforu i když všechny ostatní faktory mohou být v pořádku. Tak se ujistěte, že budete zalévat vaše rostliny správně pokaždé, abyste pomohli zamezit nedostatečnosti fosforu.

 

3.) Dodejte Správnou Teplotu

Studenější a nižší teploty než 15°C, stejně tak jako větší teplotní rozdíly mohou činit vstřebávání fosforu obtížnější. Rostliny konopí jsou tudíž více náchylné na projevy nedostatečnosti fosforu když se teploty sníží, nebo pokud je zrovna zasáhla studená fronta.

Konopí má rádo příjemnou pokojovou teplotu (mají rády asi podobnou teplotu jako lidé).

Přečtěte si návod k teplotě

 

4.) Dejte jim Správné Živiny

Většina pěstitelů již nyní dává mnoho fosforu svým rostlinám konopí, protože se hojně vyskytuje v kvalitní půdě a živinách pro konopí. Ovšem, i když dáváte správný fosfor, je důležité rostlinám dopřát správný poměr těchto živin.

Příliš mnoho Železa a Zinku může způsobit symptomy nedostatečnosti fosforu, tím že zamezí jeho správnému vstřebávání. Pokud myslíte, že v půdě nebo pěstebním médiu můžete mít nashromážděny soli (nebo pokud pěstujete v hydru a v poslední době jsem neproplachovali nebo nevyměnili váš rezervoár) měli byste se ujistit, že v půdě není příliš mnoho živin, které by mohly způsobovat vznik nedostatečnosti fosforu. Propláchněte vaši rostlinu důsledně se správně pH upravenou vodou obsahující běžnou dávku vašich živin včetně fosforu, nebo kompletně vyměňte vaši nádobu s vodou u hydra, pokud věříte, že by usazené soli mohli způsobovat nedostatek fosforu.

Zdroje fosforu:

 • Netopýří guano (fosfor je dobře vstřebatelný, především pokud je tekutý)
 • Kostní moučka nebo sušená krev (chvíli trvá než se rozloží správně v půdě pokud z ní není prvně vytvořen čaj)
 • Žížalí čaj nebo žížalí výtrusy
 • Fosfáty 
 • Rybí Moučka
 • Krabí Skořápky
 • Většina živin pro konopí označená jako "bloom" nebo "květ" obsahuje vysoké úrovně fosforu, které mají pomáhat při produkování a tvorbě palic a fosfor z tekutého zdroje je jedním z nejlépe vstřebatelných forem

Pokud už jste vše zkusili, pak můžete zkusit přidat vyšší podíl fosforu do vašeho rozvrhu dávkování živin a uvidíte zda to pomůže. Rostliny Konopí milují Fosfor, a je tudíž nepravděpodobné, že byste vaší rostlině dali příliš mnoho Fosforu.

Většina živinových systémů vytvořených pro rostliny jako je konopí budou mít mnoho fosforu, především v provedeních pro květ/bloom, takže je nepravděpodobné že byste viděli znaky nedostatku fosforu předtím, než by se začaly projevovat jiné problémy s živinami při použití hnojiv pro konopí (tedy dokud budete udržovat pH při kořenech ve správném rozsahu, a zamezíte rostlinám pobyt v přílišnéím chladu a vyhnete se přelévání). Pokud máte velmi silné osvětlení, nebo vaše rostliny rostou v přímém slunečním světle, mohou potřebovat mnohem větší množství fosforu ve fázi kvetení než běžně a budete jim možná potřebovat dopřát extra fosfor, abyste dosáhli maximální velikosti palic.

Jen pamatujte, že pokud není žádná specifická nedostatečnost fosforu viditelná na vaší rostlině, pak přídáním více fosforu už nepomůžete k lepšímu a většímu růstu palic - ve skutečnosti přidání příliš mnoha fosforu může zranit vaše rostliny tak, že zamezí vstřebání dalších živin! I když je obtížné předávkovat vaše rostliny fosforem, přídáním přílišného množství ve srovnání s jinými živinami může způsobit divné & nepředvídatelné nedostatky a problémy.

5.) Starejte se Správně o Kořeny

Nedostatečnost fosforu se může projevit pokud má rostlina kořenové problémy nebo pokud je rostlina příliš zalitá, i když bude pH správné a fosfor přítomný. Správně provedené zalévání pomůže rostlině růst zdravě a vyhnete se tak spoustě problémů!

 

6.) SLedujte Zotavení

Poté co projdete všemi těmito kroky, sledujte zda se nedostatečnost fosforu začně vytrácet během několik dnů až týdnů. Poté co bude nedostatečnost fosforu odstraněna, problém (hnědé tečky, nezdravé spodní listy, červené/fialové stonky, atd) se přestanou objevovat na nových listech, obvykle během týdne.

Prosím poznačte si, že listy, které byly poškozeny nedostatečností fosforu se už pravděpodobně nikdy nevzpamatují a nezezelenají znovu, takže sledujte především nové listy a jejich znak uzdravení.


Pokud se nemůžete zbavit nedostatečnosti fosforu, zkuste se podívat na náš 6-Kroký Návod jak Vyřešit 99% Problémů s Konopím

 

Picture: 
Cannabis Phosphorus Deficiency - GrowWeedEasy.com
Big Symptom Picture: 
Barva Listů: 
Kraje se Zdají Hnědé nebo Spálené
Vybledlá Barva Listů
Žluté Listy - Nový Růst
Žluté Listy - Sponí, starší listy
Tmavé nebo Fialové Listy
Černé nebo Hnědé Záplaty na Listech
Červená nebo Růžová Barva na Listech
Hnědé nebo Tmavé Skvrny
Mottling / Mosaic Pattern
Symptom na Listech: 
Horní Listy / Novější Růst Ovlivněn
Spodní Listy / Starší Růst Ovlivněn
Malé Vnitřní Listy Ovlivněny
Kraje Listů Vypadají Spáleně
Konečky Listů Vypadají Spáleně
Konečky Listů Umírají
Nový Růst je Široký
Červené Stonky
Fleky
Mramorování / Mozaika
Starší Listy Upadávají
Pomalý Růst
Zkroucený Růst
Abnormální Růst
Listy se Stáčejí Dolů
Symptomy Rostliny: 
Červené nebo Fialové Stonky
Slabé Stonky
Starší Listy Vadnou
Pomalý Růst
Zkroucený Růst
Listy se Stáčejí Dolů
Přiliš Malý Růst
Symptom Kořenů: 
Pomalý Růst
Další Symptomy: 
Palice Nemohutní

Prohledejte PestujteJednoduse.cz

Vyberte Správnou Odrůdu & Požadované Lékařské Vlastnosti
Vyberte Správnou Odrůdu & Lékařské Vlastnosti

 TOPlist