Tady jsteHistorické Zmínky o Konopí

Historické Zmínky o Konopí


od Tibetian Bat

Našli jsme pro vás a přeložili krátké texty některých starodávných zmínek o konopí.

Japonsko

Korejští obchodníci přinášejí konopí do Japonska
Korejší Obchodníci přinášejí Konopí do Japonska


Konopí bylo součástí japonské kultury od začátku její historie. Konopí je uctívanou rostlinou náboženství Shinto a bylo používáno a uznáváno starodávným Zenem a Budhistickými mnichy. Kultura konopí byla zničena a zakázána obléhající Americkou armádou po II. světové válce. I když nyní se situace mění, mnoho univerzit zkoumá konopí, technické konopí a jejich účinky, farmáři vzdělávají své děti a znovu obnovují své znalosti. Většina japonců považuje zákaz konopí za nevítaný americký vliv. Se začínajícím růstem zájmu o konopnou kulturu v Japonsku a kolem celého světa, možná bude Japonsko vést Ásii v setřesení dogma zákazů a zase pojednou ocení konopí jako posvátnou a užitečnou rostlinu.


Konopí od doby Jomon
Konopí bylo v Japonsku pěstováno od Neolitického období Jomon (10,000 až 300 před Kristem). Pojem "Jomon" sám o sobě znamená "vzor lan", které byly jistojistě vyrobeny z konopí. Tito původní obyvatelé meli civilizovanou, komfortabillní existenci, a používali konopí pro pletení oblečení a výrobu košů, stejně tak jako používali semena jako zdroj potravy. Co už není jasné, kdy a jak se semena objevila v Japonsku.
Někteří badatelé upozorňují, že konopí se v Japonsku hojně vyskytovalo ještě před kontaktem s Čínou nebo Koreou. Ovšem, nezávislá a částečná analýza říká, že jako většina jejich kultury, konopí bylo zcela jistě importováno z Číny.

Japonský Muž


Semena z Korei
Japonská vlákna mokrých polí s rýží si udělala cestu do Japonska z Číny asi 300 př.n.l. Zásoba semen nejprve přišla do Korei, pak byla přenesena obchodníky skrze úzký, ale skalnatý průplav do Japonského jižního ostrova Kyushu, který je nejbližší k asijské pevnině. A je pravděpodobné, že semena konopí učinila stejnou cestu asi ve stejné době.
Jako podpora této teorie slouží jeskynní mlaba nalezená u pobřeží Kyushuu zobrazující dlouhé stonky a listy konopí. Je také z období Jomon a je jednou z nejrannějších Japonských uměleckých děl.

Starověké graffiti: Korejští obchodníci přinášejí konopí do Japonska (úvodní obrázek). Bohatě vybarvená malba zobrazuje několik poněkud podivně oblečených lidí v pytlovitých kraťasích a dlouze zahnutých kloboucích. Koně a vlny oceánu jsou také zřetelně vyobrazeny.
Obrázek jasně znázorňuje obchodníky přinášející rostlinu na lodi. Kromě stonků rostliny jsou také malé páry listů z okolí květů/palic nebo stonků. Rostliny samy o sobě jsou vysoké a na konci mají jané, rozeznatelné, sedmi-prsté listy konopí.
Na vrcholku této rostliny je jakoby sluneční aura, naznačující pokračující spojení slunce a konopí v Shinto. Toto vše je nápadně podobné podobným hieroglyfickým malbám od Středozemních kultur, které také znázorňovaly podobný motiv slunce a konopí.

Sklizeň konopí
Široce oslavovaná malba z roku 1929, Shimizu's Taima Shukaku (Konopná Sklizeň). Tato malba se dostala do finále "malba roku"  ocenění udělovaného japonskou vládou.


Feudální kultivace konopí
Během feudálního období v Japonsku (cca. 14-15 Století) kultivace vlákna z konopí byla podporována feudálními lordy (Daimyo), také díky vysoké překupní ceně vláken nabízené bohatými městskými obchodníky, kteří upřednostňovali konopí pro výrobu oblečení.
Japonští obchodníci směňovali za mince, které měly čtveraté otvory uvnitř a byly nošeny na provázku z konopí. Japonská mince hodnoty 5 yenů má stále otvor uvnitř, i když už je většinou oproštěn jeho funkce.
Konopí bylo hlavní plodinou a primárním zdrojem vlákna pro oděvy až do 17. století, kdy byla do země zavlečena bavlna. Bavlna začala nahrazovat konopí jako zdroj vlákna díky vysokým výnosům skrze značné používání hnojiv a vývoje masového zpracování.
Ale odolná rostlina konopí byla nadále používána pro mnoho specializovaných účelů, včetně výroby dlouhých vláken rybářských sítí a balících lan, pro zmínku alespoň některých.

Haungti


Císařovo Konopné Oblečení
Když nastoupil Císař Hirohito v roce 1989, byla učiněna korunovace na jeho počest. Císař sám o sobě byl považován za přímého potomka bohů a sloužil jako nějaký druh vysokého kněze v pohanské víře Shinto.
Aby se Hirohitův syn stal "živou Božskou bytostí", musel být učiněn speciální rituál Shinto. Pro Shinto je konopí symbolem čistoty, takže se nový Císař musel obléci do šatů z konopí, které se staly nedostupnými během vlády jeho otce.
Skupina farmářů v Tokushima-ken myslela dopředu a zasadila symbolickou, ale převratnou sadbu, a představila Císaře v jeho nových šatech vyrobených čistě jen z konopí. Tito famráři stále produkují tuto sadbu a následnou sklizeň jen pro Císařskou rodinu.

Konopí v Shinto & Zenu
Čistota a plodnost jsou prvořadé koncepty v shinto a konopí je základním symbolem obou.
Během dlouhé cesty z Indie do Číny, učení Buddhy bylo značně pozměněno. Japonci si více osvojili Buddhismus a více ho spojili s jejich mytologickým učením Shinto.
Shinto je starodávnou "cestou bohů", ritualistické vyjádření hluboké úcty ke kami (vnitřním božím duchem) v přírodě. Rostliny, zvířata, kameny a stromy, všichni mají určitý duch, který může být buď děsivý nebo mírumilovný.
Geishas
Odpočívající geisha kouřící dýmku mezi (nebo s) jejími zákazníky.
Konopná Bohyně Shinto vypráví příběh stvoření Japonských ostrovů vystupujících z vulkánu a horkých pramenů. Bohyně a postava Boha sestoupila k lidem ze země s přímými potomky.

Zdroj: http://www.cannabisculture.com/articles/101.html

Křesťanství

Ježíš a konopí

Ježíš léčí slepé - vyobrazený na malbě z Basiliky na Sicílii z 12. století

Následující je recept na svaté pomazání nalezený ve Starém Zákoně (Exodus 30: 22-23), léčitel místního postavení vyluhuje devět liber rostliny (asi 4 kg) známé v Aramejštině jako kaneh-bosm ("vonná třtina") asi 6 kvart (~6 litrů) olivového oleje, a současně s esenciálním extraktem z myrty, skořice, a kasie. Pak použije tento lektvar jako mast na lokálně nemocné místo, címž umožní absorbování transdermálně (skrze pokožku).

Podle tradiční biblické výuky, těchto “250 šekelů kaneh-bosm” uvedených v původní Hebrejské verzi Starého Zákona mělo původně značit rákos, ale Chris Bennett, autor knizhy z roku 2001 Sex, Drogy, a Násilí v Bibli tvrdí, že je to omyl a a mylná představa, která se učinila snad omylem nebo úmyslně když byl Starý Zákon překládán do Řečtiny..

Catedrála bible konopí v bibli

Kaneh-bosm, jak píše, bylo konopí.

První opodstatněný důkaz, že Hebrejci používali konopí, byl uznán v roce 1936 Sula Benet, skoro neznámým Polským etymologem na Institutu Antropologických Věd ve Varšavě. Slovo konopí bylo původně považováno Skytského původu, ale Benet předvedl, že má mnohem rannější původ v Semitských jazycích jako je Hebrejština, a několikrát se objevuje ve Starém Zákoně. Benet popsal, že "v původních Hebrejských textech Starého Zákona existují odkazy na konopí, ať už jako vykuřovadla (kadidla), které bylo součástí náboženských oslav, tak jako intoxikantu.”

Benet přiblížil, že sloko kanabis je kaneh-bosm, také vyznačované v tradiční Hebrejštině jako kaneh nebo kannabus. Základ tohoto složení je kan znamenající "rákos" nebo "hemp", zatímco bosm znamená "aromatický". Toto slovo se objevuje pětkrát ve Starém Zákoně; v knihách Exodus, Píseň Písní, Izaiáš, Jeremiáš, a Ezekiel.... a byle zaměněno jako rákos, častá bažinatá rostlina s tržní hodnotou, která neměla ani zdaleka kvality toho co bylo popisováno jako kaneh-bosm. Chyba se objevila v nejstarším Řeckém překladu Hebrejské Bible, v Septakvintě třetího století př.n.l. a byla následně opakována v mnoha dalších překladech.

Eva a Konopí Stud Adama Útok na Konopí

A zatímco etymologický argument nemůže v žádném směru sloužit jako materiální důkaz, tak pojem "teorie aromatického rákosu" může sloužit jako základ pro tato vyvození. Předpokládajíce, že olej popysovaný v Exodu ve skutečnosti obsahoval vysoké množství konopí, tak efektivní základ pro dávku v léčebném rozsahu by byl určitě odstačující k tomu aby objasnit léčitelské zázraky vztahující se k Ježíši, s tím jak se konopí ukazuje být efektivní léčbou na vše od kožních onemocnění jako je glaukoma až po neurodegenerativní podmínky jako je roztroušená skleróza.Také, i když je velmi nepravděpodobné, že by v té době měl někdo bylinu schpnou soupeřit s 20-25 procentním podílem THC jako super-chronic Cannabis Cup vítězové dnes, není také žádný důvod nemyslet si, že schopní botanici starověku nemohli vyšlechtit a pěstovat rostliny 10 procentním rozsahu THC—s možná mnohem větším podílem CBD než naši moderní hybridi—kanabinoidní profil, který obhajuje tvrzení dostačující potence aby produkovat opravdu hlubokou reakci při vstřebávání při takovém množství.

MOJŽÍŠ - THE STONED SHAMAN

Kaneh-bosm je poprvé zmiňován v příznivé části příběhu o Mojžíši a hořícími keři, kdy ctěný židovský prorok dostává svatý recept na olej pomazání přímo od Pána jen pro kněze—později dostupného také pro krále.

bible
bible
bible

Exodus 30:31

Měl by jsi mluvit k synům Izraele, říkajíce jim, “Toto je svatý olej pomazání ode mě pro vaše generace. Neměl by být použit na jakékoliv tělo, a ani by jsi jej neměl vyrábět ve stejném poměru; je svatý a měl by být svatý i pro tebe. Ten, kdo si jej bude dělat jak se mu to zlíbí a bude ho používat na čem se mu zlíbí, by měl být vyloučen z jeho komunity."


Naneštěstí pro kněze a jejich monopol na konopí, ovšem, i mnoho dalších konkurenčních náboženství a spirituálních cest v té době—včetně pohanů a těch, kteří uctívali Bohyni Asheru—měli svoji vlastní zásoby sypkého Kaneh-bosm. Konopí, poté, bylo pěstováno jako zdroj jídla minimálně od roku 6,000 př.n.l. a bylo dobře známé a dostupné v době Mojžíše.

"Mohou se vyskytovat určité pochybnosti ohledně konopí v Židovském náboženství,” podle Carl P. Ruck, profesora klasické mytologie na Univerzitě v Bostonu, který studuje psychoaktivní substance, které ovlivnily spirituální vývoj lidstva. “Není žádný způsob jak by tak důležitá rostlina sloužící jako zdroj vlákna pro textílie a výživných olejů, která je tak jednoduše pěstovatelná, by mohla být bez povšimnutí… jen samotná sklizeň by mohla vyvolávat enteogenickou reakci."

bible strom

Což znamená tolik z podstaty, kterou si původní Židovští kněží snažili uchovat sami pro sebe, protože potenciál léčebného oleje byl k nim přinesen od Mojžíše. Zákaz, který udržovali eliminací kohokoliv, kdo by chtěl porušit Boží přikázání a sdílet elixír s běžnými lidmi, by mohl být skutečný za předpokladu, že kaneh-bosm bylo konopí.

Kolem roku 1980, další etymolog na Hebrejské Univerzitě v Jeruzalému potvrdil, že konopí je několikrát zmíněno v Bibli, a to v seznamu ingrediencí pro "olej pro svaté pomazání, mastička ve formě léku, která má být pomazána na hlavě. Slovo bylo ztraceno v překladu ve verzi Krále Jamese jako ‘rákos’. - Exodus 30:23

svaté pomazání
"Duch svrchovaný je ve mně, protože Pán mě pomazal... " - Izaiáš 61:1


Takovýchto zmínek o svatém pomazání je v křesťanství mnoho, bylo konopí skutečně součástí tohoto zázračného léčivého oleje, kterým Ježíš léčil a který si chtěli Židovští kněží nechat jen pro sebe?
zdroj: http://www.vice.com/read/did-jesus-perform-his-miracles-with-cannabis-oil
http://www.forbiddenfruitpublishing.com/sexdrugs/kanehbosm.html

Mezopotámie

Babylonský strom života
Ve starověkém světě - Konopí bylo stromem Života

Enteogenická zmínka o Stromu Vědění, původní Sumerské slovo Strom Života obahuje etymologický náznak slova omámení. "V Sumerštině jsou slova 'žít' a 'omámení' stejná, TIN - 'strom života', GESHTIN - 'víno' ". (Allegro 1970). Podobně jako Hebrejské slovo používané pro život, (jako ve Stromu Života), 'chay' - znamená více oživující, čerstvé nebo veselí spíše než osobní imortalizaci.

Při diskutování mytologie Edenu, Harold Bloom poznamenává, že "Všechno se vztahuje k těmto dvěma stromům, života a rozeznání dobrého a špatného, nebo je to jen jeden strom? Pragmaticky jsou, protože jen schopnost rozeznání dobrého od špatného je zahrnuta v katastrofě" (Bloom 1990). Pohled, který je sdílen i ostatními historiky;

Asyrský Král kouřící dýmku

Princip mýtického rozkladu, který je znázorňován Bohem a jeho světem, nesmrtelností a smrtelností, jako součást Bible je vyjádřen rozložením Stromu Vědění a Stromem Nesmrtelného Života. Ten druhý je člověku nepřístupný skrze vybraný akt Boží, zatímco ale v jiných mytologiích, včetně Evropské a Orientální je Strom Vědění ve své podstatě Stromem Nesmrtelného Života, a co více, stále přístupný člověku." (Campbell 1964)


V zajímavosti, podobně jako je vztah Stromu Života a mýtické Sómy, konopí má dlouhou historii spojovanou se Stromem Života.
Jako starodávný slovní symbol se strom života objevuje na vyobrazení v Basalt Stella Asyrského Krále Esarhaddona, a to ve formě propracované rostliny přímo za starodávným monerchem (obrázek výše). Dřívější studie to popisuje následovně "Král Esarhaddon stojí před  propracovaným kadidlem s otvorem pro kouření...vyobrazená kadidelnice má řez ve spodní části, zatímco horní část slouží jako prostor ve tvaru stanu a je otevřená," (Bennett, J. Osburn & L. Osburn 1995). Stan byl používán pro zadržení kouře z konopného kadidla, které král vdechoval tak, že k němu dal hlavu; běžný výraz pro inhalaci "konopí" ve starověkém světě je aktem uctívání. "Konopné kadidlo bylo páleno v chrámech Asyrie a Babylonu 'protože toto aroma bylo příjemné Bohům.'" (Benet 1975) Původní Babylonský text říká: "Nádherní bohové ucítí vůni kadidla, ušlechtilou potravu pro nebe; čisté víno, kterého se nikdo netknul oni vychutnávají". V Babylónských náboženských textech, "Inspirace byla... vyvolána... pálením kadidla, které, pokud sledujeme důkazy získané jinde, způsobovalo prorocký stav tranzu. Bohové byli také přivolání kadidlem."


zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Entheogenic_use_of_cannabis
http://www.herbmuseum.ca/content/ancient-world-hemp-was-tree-life


Prohledejte PestujteJednoduse.cz

Vyberte Správnou Odrůdu & Požadované Lékařské Vlastnosti
Vyberte Správnou Odrůdu & Lékařské Vlastnosti

TOPlist